Oferty lokalizacyjne

Tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Żuromin

Tereny inwestycyjne będące własnością Gminy i Miasta Żuromin przeznaczone są do zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów i zabudowy usługowej. Ich usytuowanie oraz dostęp do infrastruktury powodują, że stanowią one atrakcyjną propozycję dla inwestorów. Nieruchomości położone są na terenach Podstrefy Żuromin i Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Wykaz nieruchomości

Kompleks 1 -SEDziałki:
37/5, 38/4

Łączna powierzchnia:
0,3805 ha

Lokalizacja:
Żuromin, teren przy ul. Komunalnej

Przeznaczenie w mpzp:
teren zabudowy produkcyjno-usługowej

Dodatkowe informacje:
Kompleks położony w Podstrefie Żuromin
Kompleks położony w Strefie Aktywności Gospodarczej

Kompleks 2 -SEDziałki:
37/6, 38/5

Łączna powierzchnia:
1,0714 ha

Lokalizacja:
Żuromin, teren przy ul. Strzeleckiej

Przeznaczenie w mpzp:
teren zabudowy produkcyjno-usługowej

Dodatkowe informacje:
Kompleks położony w Podstrefie Żuromin
Kompleks położony w Strefie Aktywności Gospodarczej

Kompleks 3 - SEDziałki:
37/7, 38/6

Łączna powierzchnia:
0,5000 ha

Lokalizacja:
Żuromin, teren przy ul. Strzeleckiej

Przeznaczenie w mpzp:
teren zabudowy produkcyjno-usługowej

Dodatkowe informacje:
Kompleks położony w Podstrefie Żuromin
Kompleks położony w Strefie Aktywności Gospodarczej

Kompleks 4-SEDziałki:
39/8, 867/6

Łączna powierzchnia:
1,0000 ha

Lokalizacja:
Żuromin, teren przy ul. Strzeleckiej

Przeznaczenie w mpzp:
teren zabudowy produkcyjno-usługowej

Dodatkowe informacje:
Kompleks położony w Podstrefie Żuromin
Kompleks położony w Strefie Aktywności Gospodarczej

Działki:
39/7, 867/5

Łączna powierzchnia:
0,5000  ha

Lokalizacja:
Żuromin, teren pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Komunalną

Przeznaczenie w mpzp:
teren zabudowy produkcyjno-usługowej

Dodatkowe informacje:
Kompleks położony w Podstrefie Żuromin
Kompleks położony w Strefie Aktywności Gospodarczej

Działki:
39/5, 867/3

Łączna powierzchnia:
1,0661 ha

Lokalizacja:
Żuromin, teren przy ul. Komunalnej

Przeznaczenie w mpzp:
teren zabudowy produkcyjno-usługowej

Dodatkowe informacje:
Kompleks położony w Podstrefie Żuromin
Kompleks położony w Strefie Aktywności Gospodarczej

Kompleks 7- SAGDziałki:
42

Łączna powierzchnia:
0, 7660 ha

Lokalizacja:
Żuromin, teren przy ul. Strzeleckiej i ul. Komunalnej

Przeznaczenie w mpzp:
teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej, działka znajduje się w obszarze stanowiska archeologicznego

Dodatkowe informacje:
Kompleks położony w Strefie Aktywności Gospodarczej

Działki:
55/54

Łączna powierzchnia:
1,0573 ha

Lokalizacja:
Żuromin, teren przy ul. Komunalnej i ul. Towarowej

Przeznaczenie w mpzp:
teren zabudowy usługowej, działka znajduje się w obszarze stanowiska archeologicznego, w części 01TT- teren infrastruktury technicznej- telekomunikacja, w części 22KDL- droga publiczna lokalna, oraz w części 112 KDD- droga publiczna dojazdowa

Dodatkowe informacje:
Kompleks położony w Strefie Aktywności Gospodarczej

Działki:
55/33

Łączna powierzchnia:
1,2116 ha

Lokalizacja:
Żuromin, teren przy ul. Komunalnej

Przeznaczenie w mpzp:
 teren zabudowy produkcyjno-usługowej

Dodatkowe informacje:
Kompleks położony w Strefie Aktywności Gospodarczej

Działki:
2589/6

Łączna powierzchnia:
0,3042 ha

Lokalizacja:
Żuromin, teren przy ul. Działkowej

Przeznaczenie w mpzp:
 teren zabudowy produkcyjno-usługowej

Dodatkowe informacje:
Kompleks położony w Strefie Aktywności Gospodarczej