Strefa Aktywności Gospodarczej

Żuromińska Strefa Aktywności Gospodarczej

Żuromińska Strefa Aktywności Gospodarczej to wyznaczone tereny inwestycyjne zlokalizowane w Żurominie. Jej celem jest aktywizacja gospodarcza, podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej Gminy i Miasta Żuromin oraz powstanie nowych miejsc pracy.

Sprzedaż nieruchomości w SAG obostrzona jest obowiązkiem jej zagospodarowania przez nabywców poprzez zlokalizowanie na terenie danej nieruchomości przedsiębiorstwa o przedmiocie działalności zgodnym z warunkami SAG w Żurominie, w tym w szczególności zakończenie w niżej podanym terminie realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektów produkcyjnych/usługowych, czego skutkiem będzie utworzenie na terenie SAG nowych stałych miejsc pracy


Dokumenty:

Skip to content