Polityka prywatności

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w serwisie inwestujwzurominie.pl odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez witrynę inwestujwzurominie.pl jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, z siedzibą władz w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, 09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3.

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej inspektor@kiodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora

Jakie Państwa dane przetwarzamy ?

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza lub wysyłając do nas maila na podany na stronie adres email, będziemy przetwrazać otrzymane w ten sposób dane, czyli imię i nazwisko, adres email i ewnetualny opis sprawy, w której się Państwo z nami kontaktują.
Jeśli zdecydują sie Państwo założyć konto na naszym portalu w celu umieszczania ogłoszeń będziemy przetwarzać Państwa dane w postaci imienia, nazwiska, adresu email, loginu i hasła.
Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy określone informacje poprzez tzw. ciasteczka. Więcej wyjaśnień mogą Państwo znaleźć w rozdziale „Pliki Cookies“.
Na naszej stronie umieszczona jest wtyczka do portalu społecznościowego Facebook. Klikając w nią zostaną Państwo przeniesieni na ten portal. Informacje na temat zasad przechowywania danych na Facebooku są dostępne pod linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
Informujemy, że w ramach prowadzenia naszego fanpage’a na Facebooku, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, z siedzibą władz w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, 09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, wraz z Facebookiem jest współadministratorem danych. Informację na ten temat możecie Państwo znaleźć na naszym fanpage’u.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych i na jakiej podstawie?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

a) odpowiedzi na zadane pytanie,
b) założenie konta na naszym portalu w celu umieszczania ogłoszeń

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a) wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu założenia konta na naszym portalu,
b) niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej założenia konta na naszym portalu,
c) niezbędność do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO)

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej założenia konta na naszym portalu, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. W przypadku niepodania danych osobowych konto nie zostanie założone.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.  

Jakie przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych?

Na zasadach określonych w RODO (art. 15-21) mają Państwo prawo do: żądania od nas jako administratora: dostępu do podanych przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mają Państwo także prawo wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą udzieloną zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości w sposób umożliwiający weryfikację Państwa tożsamości.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Adminsitratorem a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody lub do momentu ustania celu przetwarzania.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w punkcie „Pliki Cookies“.

Przekazywanie danych do innych odbiorców oraz do krajów trzecich

Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Może się zdarzyć, że nasz dostawca usług hostingowych wykorzystuje serwery zlokalizowane w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Rzymie, Moskwie, Los Angeles, Nowym Jorku, Sao Paulo, Singapurze, Tokio, Sydney i Johannesburgu.
W takim przypadku w ramach stosowanych regulaminów dostawca zapewnia, że przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów prawnych na zasadach określonych w rozdziale V RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla praw i wolności w postaci zobowiązania podmiotu, któremu dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tj. decyzja nr 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. oraz decyzja nr 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. w przypadku gdy odbiorca danych jest odrębnym administratorem lub decyzja nr 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w przypadku gdy odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu). Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex.

Pliki Cookies

Witryna inwestujwzurominie.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie
i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz, w celu optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,
b) Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych,
c) Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
d) Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, jako Administrator Państwa danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie ochrony danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: ugimz@zuromin.info lub telefoniczny pod nr: 23 6572558

Skip to content