Gmina i Miasto Żuromin

powierzchnia w km2
0
Liczba mieszkańców
0
stopa bezrobocia
0 %

Gmina i Miasto Żuromin

Gmina i Miasto Żuromin położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatu żuromińskiego. Siedzibą Gminy jest miasto Żuromin (9 tysięcy mieszkańców) oddalone 150 km od Warszawy, 95 km od Olsztyna i 100 km od Torunia. Przez Gminę i Miasto Żuromin przebiegają drogi wojewódzkie nr 541 i nr 563.

 

Dlaczego warto tu inwestować?

Zachęty dla Inwestora

Oferta inwestycyjna obejmuje między innymi pomoc publiczną w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Tereny inwestycyjne

Uzbrojone tereny inwestycyjne, w tym znajdujące się w Podstrefie Żuromin należącej do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w Żuromińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

Otwarty samorząd

Aktywnie działający samorząd na rzecz pobudzania rozwoju gospodarczego i wzmacniania lokalnej przedsiębiorczości.

Skip to content