Gmina otwarta na rozwój

Gmina otwarta na rozwój

Opis projektu

Celem realizacji projektu „Gmina otwarta na rozwój” jest promowanie obszaru objętego LSR, poprzez zakup ekranu LED, opracowanie filmu promującego, utworzenie strony internetowej wraz z reklamą google ads, zakup materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej.

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresach Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Całkowita wartość projektu 56 080,00zł

Dofinansowanie 35 683,00 zł

Skip to content