Gmina otwarta na rozwój

Opis projektu

Celem realizacji projektu „Gmina otwarta na rozwój” jest promowanie obszaru objętego LSR, poprzez zakup ekranu LED, opracowanie filmu promującego, utworzenie strony internetowej wraz z reklamą google ads, zakup materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej.

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresach Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Całkowita wartość projektu 56 080,00zł

Dofinansowanie 35 683,00 zł