Specjalna Strefa Ekonomiczna


Podstrefa Żuromin

Obszar 4,72 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze, należący do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pomoc publiczna

Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Żuromin, ma prawo do korzystania z pomocy publicznej przyznawanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Wysokość pomocy publicznej:

55% dla małych przedsiębiorstw;
45% dla średnich przedsiębiorstw;
35% dla dużych przedsiębiorstw.

Kryteria dostępu

Aby korzystać z Podstrefy Żuromin, należy spełnić jedno z poniższych kryteriów:

  • poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości minimalnej 100000 euro przy realizacji inwestycji w sektorach: motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny, maszynowy, elektromaszynowy, przetwórstwo spożywcze, chemia małotonażowa, biotechnologia, badawczo-rozwojowy, i nowoczesne usługi (informatyczne, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe, centra telefoniczne, produkcja urządzeń służących do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych);
  • poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości minimalnej 1000000 zł;
  • utworzenie 15 miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres 2 lat

Dokumenty:


WMSSE

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu
www.wmsse.com.pl

Skip to content